Gymnázium Chotěboř
v
v

Změny v rozvrhu Friday 7. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Jirsová Eva
5 přesun << SBCH 7.SP (SBCH) DisV z 30.4. 5. hod
5 odpadá SBCH 3.A (SBCH) zrušeno
6 přesun << SBCH 7.SP (SBCH) DisV z 30.4. 6. hod
6 odpadá SBCH 3.A (SBCH) zrušeno
Kubát Martin
3 odpadá Tv 1.PR (Chl) zrušeno
5 změna Tv 4.A (Chl)+ zrušeno
6 změna Tv 4.A (Chl)+ zrušeno
Kubátová Jiřina
5 přesun << SBCH 3.A (SBCH) DisV z 30.4. 5. hod
5 odpadá SBCH 7.SP (SBCH) zrušeno
6 přesun << SBCH 3.A (SBCH) DisV z 30.4. 6. hod
6 odpadá SBCH 7.SP (SBCH) zrušeno
Mrtková Dana
2 odpadá Tv 3.TE (Chl) zrušeno
3 odpadá Tv 1.PR (Dív) zrušeno
4 odpadá Tv 2.SE (Dív) zrušeno
5 odpadá Tv 8.OK (Dív) zrušeno
6 odpadá Tv 8.OK (Dív) zrušeno
Žáková Irena
2 odpadá Tv 3.TE (Dív) zrušeno
4 odpadá Tv 2.SE (Chl) zrušeno
5 odpadá Tv 4.A (Dív) zrušeno
6 odpadá Tv 4.A (Dív) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.PR
3 Tv Chl odpadá (Kt)
3 Tv Dív odpadá (Mt)
2.SE
4 Tv Dív odpadá (Mt)
4 Tv Chl odpadá (Žá)
3.A
5 SBCH SBCH DisV přesun << Kb z 30.4. 5. hod
5 SBCH SBCH odpadá (Ji)
6 SBCH SBCH DisV přesun << Kb z 30.4. 6. hod
6 SBCH SBCH odpadá (Ji)
3.TE
2 Tv Dív odpadá (Žá)
2 Tv Chl odpadá (Mt)
4.A
5 Tv Chl odpadá (Kt)
5 Tv Dív odpadá (Žá)
6 Tv Chl odpadá (Kt)
6 Tv Dív odpadá (Žá)
7.SP
5 SBCH SBCH DisV přesun << Ji z 30.4. 5. hod
5 SBCH SBCH odpadá (Kb)
6 SBCH SBCH DisV přesun << Ji z 30.4. 6. hod
6 SBCH SBCH odpadá (Kb)
8.OK
5 Tv Chl odpadá (Kt)
5 Tv Dív odpadá (Mt)
6 Tv Chl odpadá (Kt)
6 Tv Dív odpadá (Mt)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou