Gymnázium Chotěboř
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 6. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.A Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bártová Lenka .. .. - - CP CP .. ..
Dostálková Lucie .. .. - - Kb -
Němcová Marcela .. .. Šm Sk - Br ..
Scholz Tomáš Kd - Kl - Lo Ku
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bárta Martin
5 odpadá Aj 2.A (N1)
6 supl. (Ně) Aj 2.SE (A1) N22
Caltová Danuše
8 odpadá Ch 5.KI (LAB2) zrušeno
9 odpadá Ch 5.KI (LAB2) zrušeno
Chalupa Petr
5 spojeno (Bá) M 6.SX (Aj1) T20
6 spojeno (Bá) M 6.SX (Aj2) T20
Chalupová Marcela
8 výměna << Zsv 4.A 9 z 4.12. 1. hod
Jakeš Michal
5 odpadá Nj 2.A (N2)
Jobová Marie
6 odpadá Z 2.A
Klepetková Lada
3 supl. (Sz) M 4.KR (A2) T4
Kubát Roman
6 supl. (Sz) M 5.KI (A2) N37
Kubát Martin
3 změna Tv 2.A (Chl)+
4 změna Tv 2.A (Chl)+
Kubátová Jiřina
5 supl. (Do) Ch 4.KR 2
Kudrnková Veronika
1 supl. (Sz) Čj 3.TE (A2) 18
Lorenc Libor
5 supl. (Sz) M 4.A N50
8 navíc Fy 5.KI (LAB2) N50
9 navíc Fy 5.KI (LAB2) N50
Mrtková Dana
3 odpadá Tv 2.A (Dív)
4 odpadá Tv 2.A (Dív)
Sekerka Martin
4 supl. (Ně) M 5.KI (A1) 5
8 odpadá I 2.A (N1)
9 odpadá I 2.A (N2)
Scholz Tomáš
9 odpadá Nj 2.A (N1)
Šimon Oldřich
8 odpadá Aj 2.A (N2)
Šimonová Tereza
3 supl. (Ně) Aj 1.PR (A1) N47
Žáková Irena
8 výměna >> Bi 4.A na 4.12. 1. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.PR
3 Aj A1 N47 supluje Šm (Ně)
2.A
1. - 6. les., 8. - 9. les. Exkurze
2.SE
6 Aj A1 N22 supluje Br (Ně)
3.A
1 SAJ SAJ2 odpadá (Ně)
2 SAJ SAJ2 odpadá (Ně)
3.TE
1 Čj A2 18 supluje Kd (Sz)
4.A
5 M N50 supluje Lo (Sz)
8 Zsv 9 výměna << CM z 4.12. 1. hod
8 Bi výměna >> na 4.12. 1. hod
4.KR
3 M A2 T4 supluje Kl (Sz)
5 Ch 2 supluje Kb (Do)
7 Aj A1 odpadá (Ně)
5.KI
4 M A1 5 supluje Sk (Ně)
6 M A2 N37 supluje Ku (Sz)
8 Fy LAB2 N50 navíc Lo
8 Ch LAB2 odpadá (Ca)
9 Fy LAB2 N50 navíc Lo
9 Ch LAB2 odpadá (Ca)
6.SX
5 M Aj1 T20 spojí CP (Bá)
6 M Aj2 T20 spojí CP (Bá)
8 D odpadá (Bá)
9 D odpadá (Bá)
8.OK
1 SD SD odpadá (Bá)
2 SD SD odpadá (Bá)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou