Gymnázium Chotěboř
třída:
v
učitel:
v
učebna:
v
|
v
rozvrh platný od: 3.12.2018
Rozvrh hodin - třída: 1.A
 
0
7:45 - 7:50
1
8:10 - 8:55
2
9:05 - 9:50
3
10:10 - 10:55
4
11:05 - 11:50
5
12:00 - 12:45
6
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
9
15:30 - 16:15
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
Po
 
M
CP
T20
Ch
Kb
2
Hv
Mo
Hv
8
Vv
Mf
Vv
N18
Hv
Mo
Hv
8
Vv
Mf
Vv
N18
Aj
N1
N47
Aj
Ca
N2
N22
D
Pv
3
 
 
 
 
 
Út
 
Fy
Sm
18
Aj
N1
N47
Aj
Ca
N2
N22
M
CP
T20
Bi
Ji
N37
Nj
N1
T20
I
Scho
N2
N44
I
Scho
N1
N44
Nj
Pk
N2
N39
 
 
 
 
 
St
 
Tv
Mt
Dív
Tm
Tv
Kt
Chl
T
Tv
Mt
Dív
Tm
Tv
Kt
Chl
T
M
CP
T20
Nj
N1
T20
Nj
Pk
N2
N40
Čj
CM
9
Z
Jo
6
 
I
Scho
N1
N44
I
Scho
N1
N44
I
Scho
N2
N44
I
Scho
N2
N44
Čt
 
Fy
Sm
T2
Bi
Ji
N37
Ch
Kb
3
Zsv
Fb
18
D
Pv
3
Čj
CM
9
 
A: Ch
Kb
N1
lch
C: Fy
Sm
N1
T4
E: Bi
Ji
N1
N32
D: Fy
Sm
N2
T4
B: Ch
Kb
N2
lch
F: Bi
Ji
N2
N32
E: Bi
Ji
N1
N32
C: Fy
Sm
N1
T4
A: Ch
Kb
N1
lch
F: Bi
Ji
N2
N32
B: Ch
Kb
N2
lch
D: Fy
Sm
N2
T4
 
 
 
Nj
N1
T4
Nj
Pk
N2
8
Aj
N1
N47
Aj
Ca
N2
N22
Z
Jo
6
Čj
CM
N1
9
M
CP
N2
T20
M
CP
N1
T20
Čj
CM
N2
9
D
Pv
3