Gymnázium Chotěboř
v

Změny v rozvrhu pondělí 17. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Klepetková Lada Fb Lo Mt Mt
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Frűhbauerová Michaela
1 supl. (Kl) Ov 1.PR 14 přespočetná hod.
Chalupa Petr
5 navíc Fy 3.A (A2) T4 za odpadlou
5 odpadá Fy 3.A (A2) zrušeno
6 navíc Fy 3.A (A2) T4 za odpadlou
6 odpadá Fy 3.A (A2) zrušeno
Jirsová Eva
0 navíc Bi 4.A (Lab2) N37 přespočetná hod.
6 navíc Bi 4.A (Lab1) N37 za odpadlou
6 odpadá Bi 4.A zrušeno
8 přesun << Bi 5.KI (A1) N37 z 12.12. 8. hod
9 přesun << Bi 5.KI (A1) N37 z 12.12. 9. hod
Lorenc Libor
3 supl. (Kl) Fy 8.OK N50 přespočetná hod.
Mrtková Dana
5 supl. (Kl) Tv 3.TE (A2) T přespočetná hod.
6 supl. (Kl) Tv 3.TE (A1) T přespočetná hod.
Pátek Miloslav
2 supl. (Kl) M 1.PR 14 přespočetná hod.
Scholz Tomáš
5 odpadá Ch 3.A (A1) zrušeno
6 odpadá Ch 3.A (A1) zrušeno
Žáková Irena
5 navíc Bi 3.A (A1) N32 přespočetná hod.
6 navíc Bi 3.A (A1) N32 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.PR
1 Ov 14 supluje Fb (Kl)
2 M 14 supluje (Kl)
3.A
5 Fy A2 T4 navíc CP
5 Bi A1 N32 navíc Žá
5 Fy A2 odpadá (CP)
5 Ch A1 odpadá (Sz)
6 Bi A1 N32 navíc Žá
6 Fy A2 T4 navíc CP
6 Fy A2 odpadá (CP)
6 Ch A1 odpadá (Sz)
3.TE
5 Tv A2 T supluje Mt (Kl)
6 Tv A1 T supluje Mt (Kl)
4.A
0 Bi Lab2 N37 navíc Ji
6 Bi Lab1 N37 navíc Ji
6 Bi odpadá (Ji)
5.KI
8 Bi A1 N37 přesun << Ji z 12.12. 8. hod
9 Bi A1 N37 přesun << Ji z 12.12. 9. hod
8.OK
3 Fy N50 supluje Lo (Kl)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou